“Začinjeni” standard

Šafran je začin koji se koristi u mnogim kuhinjama. Zbog njegove visoke cene, ukazala se potreba za razvojem standarda koji će sačuvati autentičnost ovog dragocenog začina. ISO 3632-2:2010 definisanjem metoda testiranja za suvi šafran doprinosi da se ova autentičnost zaista i obezbedi.safran-bmp

Niti šafrana, koji se koriste kao začin, su suvi tučci iz cveta šafrana. Tučci moraju biti uzeti rukom iz svakog cveta a svaki cvet ima samo tri tučka. Da bi se proizveo jedan kilogram začina, potrebno je više od 75 000 cvetova šafrana. Ovaj podatak nam nedvosmileno govori zašto se ovaj začin, pored njegovog ukusa, toliko ceni na tržištu.

ISO 3632-2 definiše različite vrste metoda testiranja, procedure, aparaturu, reagense i način predstavljanja rezultata, čime se obezbeđuje da se standardizovane metode testiranja i procedure sprovode sa onom preciznošću  koja se zahteva za doslednost u testiranju. Ovaj standard će biti veoma koristan i za laboratorije za testiranje hrane ali i za inspekcijske organe.

ISO 3632-2 takođe uzima u obzir različite vrste obrade šafrana (niti šafrana, usitnjeni šafran i šafran u prahu). Zbog toga su metode testiranja i relevantne vrednosti napisane za sve tri vrste prerade šafrana.

Doslednost u testiranju će doprineti čistoći šafrana na tržištu i poverenju korisnika da je šafran koji oni koriste u svojoj kuhinji autentičan, kvalitetan i bezbedan za upotrebu.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *