Međunarodni standardi

Kako su evropske integracije postale imperativ i za našu zemlju tako i tržište mora da se prilagođava međunarodnim pravilima kako bi bili konkurentni. Svi su, manje više, čuli za neke standarde ali radi opšte informisanosti, odabrali smo neke od najinteresantnih i zastupljenijih standarda i ukratko opisali njihovu svrhu.   

ISO 9001

Trenutno najrasprostranjeniji standard u svetu je standard ISO 9001 koji je primenljiv na svaku organizaciju bez obzira na njenu delatnost, veličinu ili oblik organizovanja.  On se odnosi na samo poslovanje organizacijom i definiše zahteve za upravljanje sistemom kvaliteta (QMS). QualitySealBlueIako se može primeniti i na delove organizacije, na određeni proces ili sektor, najbolje rezultate daje ako se dosledno primenjuje u celoj organizaciji. On se smatra baznim standardom i kompatibilan je sa gotovo svim standardima.  Njegove dobre postavke olakšavaju implementaciju drugih standarda.

Najvažnija dobrobit ovog standarda je što, ogranizaciji koja ga primenjuje, omogućava da se unapređuje iz godine u godinu, pronalazi svoje loše segmente i locira aktivnosti ili procese u kojima dolazi do gubitaka ili neplaniranih troškova.

ISO 14001

Zaštita životne sredine je globalna tema i što pre shvatimo da je i naša pojedinačna uloga veoma značajna pre ćemo početi sa odgovornijim ponašanjem. Međutim, svest pojedinca se možda neće razvijati želenom brzinom te je Međunarodna organizacija za standardizaciju razvila standard ISO 14001 koji se odnosi upravo na zaštitu životne sredine.

environment-312x165Ovim putem se sistemski deluje a najveći zagađivači koliko toliko kontrolišu svoje uticaje na životnu sredinu i preventivno deluju kako bi izbegli ekološke katastrofe. Ono što je važno napomenuti jeste da se ovaj standard oslanja na zakonsku regulativu zemlje u kojoj organizacija deluje.Implementacijom ovog standarda organizacija pre svega identifikuje uticaje koje ima na životnu sredinu, procenjuje njihovu opasnost i definiše potrebne mere da bi se ti uticaji otklonili ili sveli na prihvatljiv nivo.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 je standard koji se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu. Koncept standarda je veoma sličan prethodnom (ISO 14001) i uspostavlja sistem u kom organizacija mora da identifikuje opasnosti, definiše preventivne mere i obavezno izvrši obuku svih zaposlenih. Pored toga, važno je reći, da standard predviđa uspostavljanje adekvatne kontrole svih identifikovanih opasnosti. safewallnut1

Ovaj standard nikako ne bi smele da zanemare organizacije koje obavljaju poslove posebno rizične po bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih, ali i svaka druga organizacija može da implementira ovaj standard i svoje rizike od povređivanja i troškova koji uslede svedu na minimum.

ISO 22000

Takođe, veoma rasprostranjem standard je ISO 22000 koji se odnosi na sistem bezbednošću hrane. Njegova važnost je nepobitna i svi koji se nalaze u lancu snabdevanja hranom mogu implementirati ovaj standard. Specifičnost ovog standarda je što praktično predstavlja kombinaciju standarda ISO 9001 i HACCP sistema i tako pored brige o tome da se korisnicima isporuči zdravstveno bezbedan proizvod čini i da organizacija ima uređeno poslovanje i u ostalim procesima koji nisu direktno vezani za hranu (upravljanje ljudskim resursima, prodajne aktivnosti, poslovno planiranje i drugo). food-translation-services

Primenom ovog standarda organizacija ima niz dobiti od kojih je najvažnija ta da sa velikom verovatnoćom izbegava nepredviđene situacije, moguća trovanja hranom, troškove koji nastaju tom prilikom, u slučaju nastanka problema  ima uspostavljen sistem kako da pronađe odgovornog i ima mogućnost preventivnog delovanja.

ISO 27001

Davno je rečeno da je najskuplja informacija. wpf6d30d0a_05_06Živimo u doba kada su informacione tehnologije otišle toliko daleko da ne možemo ni da pratimo taj razvoj. Ipak, svakodnevno se susrećemo sa čipovima i karticama i ne slutimo kakve sve probleme može prouzrokovati zloupotreba ličnih podataka. Zbog toga je sistem zaštite podataka od vitalnog značaja za rad svake organizacije koja raspolaže našim ličnim ili poslovnim podacima.  Postoji niz zaštita koje se integrišu u proizvode informacione tehnologije ali kako da se to sistemski uradi definiše standard ISO 27001.

ISO 27001 daje okvir koji je neophodan za stvaranje sigurnosnog sistema. Usaglašen sistem ISO 27001 će obezbediti sistematski pristup za identifikovanje i borbu protiv čitavog niza potencijalnih rizika kojima su izložene organizacije.

ISO 13485

Medicija je, nesumljivo, jedna od nauka u kojoj se, u relativno kratkom vremenskom periodu, dogodio veliki tehnološki napredak. Pored metoda dijagnostike i lečenja razvio se čitav niz medicinskih aparata bez kojih je današnje lečenje gotovo nezamislivo. Njihovim razvojem postiglo se to da se danas, nekadašnje bolesti sa sigurnim smrtnim ishodom, tretiraju kao rutinski hiruški zahtvati sa jednostavnim postoperativnim oporavkom. Od pouzdanosti celokupne medicinske opreme zavisi i uspešnost lečenja. Medical-Equipment-RepairerProizvođači medicinske opreme imaju veliku odgovornost da se ta pouzdanost podigne na visok nivo te se zbog toga odlučuju za primenu međunarodnog standarda ISO 13485 koji definiše zahteve sistema menadžmenta kvalitetom za industriju medicinskom opremom.

O njegovom značaju govore i odluke mnogih zemalja da ovaj standard uključe u svoj pravni sistem koji se u potpunosti reguliše taj segment proizvodnje.

ISO 16949

Tehnološki napredak je dao veliki doprinos i u automobilskoj industriji koja danas beleži  veliki broj proizvedenih prevoznih sredstava. Milion putničkih i teretnih vozila se svakodnevno nalaze u saobraćaju. 21002613.cmsPrepoznavanjem obaveze da učesnici u saobraćaju budu bezbedniji u automobilu ili kamionu koji voze, međunarodna organizacija za standardizaciju razvila je standard ISO 16949 koji se odnosi na sistem menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji. Povećanjem pouzdanosti automobilia, poveava se stepen bezbednosti što rezultira očuvanjem života čoveka i izbegavanjem teških povreda. Primena ovog standarda nije moguća kod onih koji samo trguju vozilima ili rezervnim delovima, primenuju ga isključivo proizvođači.

HACCP

HACCP sistem se odavno primenjuje širom sveta i nije standard već sistem koji propisuje niz preduslovnih programa koji se moraju ispuniti kako bi bezbednost hrane bila na najvišem nivou. Slede neophodne analize opasnosti, identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka i plana kojim se definiše šta se kontroliše, kada, ko to radi, koje su preventivne mere i gde se to sve evidentira. food-poisoning1-600x450-500x375

Kod nas 2009. godine ulazi u Zakon o bezbednosti hrane te su svi koji se nalaze u lancu snabdevanja hranom u obavezi da ga primenjuju. Da ne bude zabune, Zakon o bezbednosti hrane ne zahteva da se izvrši sertifikacija primene HACCP sistema ali to mogu zahtevati kupci.  

ISO 17025

Od preciznih laboratorijskih analiza, doslovno zavisi i život čoveka.  Laboratory-EquipmentKako bi se predupredila mogućnost nastajanja grešaka u laboratorijskim analizama, razvijen je standard ISO 17025 za sistem menadžmenta kvalitetom u laboratorijama za etaloniranje i/ili ispitivanje. Sistem po standardu ISO 17025 pored elemenata koji su kompatibilni sa standardom ISO 9001 sadrži i tehničke elemente koji se tiču primene odgovarajućih laboratorijskih metoda ispitivanja, laboratorijske opreme i kvalifikovanosti osoblja koji vrše ispitivanja.  

ISO 26000

Koncept društveno odgovornog poslovanja nastao je usled MFS_Ch2_Pt5_Socially_Responsible_Investingpotrebe da se uspostavi usaglašenosti između ostvarivanja dobiti i odgovornosti poslovnih subjekata prema ljudima, životnoj sredini i društvu uopšte. Osnovne tačke ISO 26000 su: organizaciono upravljanje, ljudska prava, rad, životna sredina, savesno poslovanje, potrošačka pitanja i učešće u radu i razvoju zajednice. Praktično ovaj standard podržava održivi razvoj koji se odnosi na rast i promene koje održavaju i unapređuju životnu sredinu, ljudske resurse i društvo od koga zavisimo. Pravo sadašnje generacije na iskorišćavanje resursa i životne sredine ne sme ugroziti isto takvo pravo narednim generacijama.

Važno je naglasiti da ovaj standard nije predviđen za sertifikovanje.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *