Usluge

Poslovni konsalting:

–          Uspostavljanje sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, FSSC 22000, HACCP i drugi)

–          Održavanje uspostavljenih sistema menadžmenta

–          Definisanje organizacione strukture i sistematizacije radnih mesta

Operativni konsalting:

–          Definisanje higijenskih uslova za objekte u kojima se proizvodi, pakuje i skladišti hrana (uključujući prevozna sredstva u slučaju distibucije hrane)

–          Uspostavljanje sistema kontrole kvaliteta proizvoda

–          Uspostavljanje sistema kontrole procesa proizvodnje

–          Ispitivanje zadovoljstva korisnika

–          Uspostavljanje procedura magacinskog poslovanja

–          Optimizacija procesa (snimak tokova kretanja, merenje vremena rada na radnim mestima i predlaganje optimizacije u cilju uštede vremena, veće produktivnosti)

Obuke:

–          Obuka za menadžera kvaliteta

–          Obuka za lidera HACCP tima

–          Obuka za interne proveravače

Ukoliko imate pitanja u vezi sa uslugama ili želite da razgovarate o potencijalnoj saradnji slobodno nas kontaktirajte putem e-mail-a ili telefonom, biće nam zadovoljstvo da Vam izađemo u susret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *