O nama

za o namaAdvensa BM iz Pančeva je organizacija koja je osnovana sa ciljem da pomogne preduzećima i pojedincima u njihovom poslovnom razvoju, rešavanju operativnih problema i poboljšanjima procesa rada. Naša odluka je da pored uvođenja sistema menadžmenta prema međunarodnim standardima (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000, HACCP, DHP-dobra higijenska praksa), klijentima ponudimo i pomoć u poboljšanju rada na nivou pojedinačnih procesa, pa čak i radnih mesta.

Tim i saradnici koji čine Advensu BM, imaju iskustvo iz oblasti organizacionih nauka, ekonomije, prehrambene tehnologije, tehnologije zaštite životne sredine, poljoprivrede, bankarstva i trgovine a klijentima nudimo otvorenu saradnju i predanost u nalaženju najboljih rešenja.

Posebno naglašavamo da klijentima ne nudimo samo gotova rešenja, već svakoj organizaciji pristupamo sa uvažavanjem njene organizacione kulture, prakse i načina rada i u skladu sa tim pronalazimo adekvatna rešenja.

Kako je svaki korak dalje, korak ka uspehu, Advensa BM posebno obraća pažnju na usavršavanje pojedinaca koji kroz svoj rad žele da doprinesu boljem poslovanju. S toga, obuke koje organizujemo imaju za cilj da doprinesu i ličnom razvoju zaposlenih i poboljšanju celokupnog poslovnog sistema klijenta. Ponuda obuka će se vremenom širiti u skladu sa potrebama i trendovima tržišta.

Udružimo znanja i preduzmimo akciju!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *