Novo izdanje standarda ISO 9001 – ISO 9001:2015

01efdee-600x300

Novo izdanje standarda ISO 9001 – ISO 9001:2015

 

U septembru 2015. godine očekuje nas i zvanična verzija novog izdanja standarda ISO 9001. Novo izdanje donosi nam dosta izmena i novih zahteva ali i jednu potpuno drugačiju filozofiju koja je, očekivano, prilagođena svim promenama u nauci, tehnologiji i poslovnim doktrinama.

Promene u standardu podrazumevaće i promene u izgradnji sistema menadžmenta kvalitetom ali za organizacije koje su adekvatno postavile svoj sistem, dosledno ga primenjuju i unapređuju, ove promene neće biti komplikovane i teške. Zapravo, u standard je utkana zdrava poslovna logika koja će na bolji način postaviti temelje za dugoročno poslovanje i pozicioniranje na tržištu.

july14-10Novi standard kao i dosadašnji podrazumeva da je primenjiv na sve organizacije bez obzira na vrstu delatnosti i veličinu ali ističe da postoje različitosti te zahteva da svaka organizacija tačno definiše svoju poziciju u okruženju u kom posluje i to je definisano novom tačkom standarda „Kontekst organizacije“. Ovaj zahtev standarda traži da se jasno specificira ono čime se organizacija bavi, u kom okruženju posluje, ko su njeni korisnici, kako se sa njima posluje, kako je regulisana delatnost organizacije, koje su zainteresovanje strane i drugo.

Ova tačka standarda posebno je značajna, po mišljenju autora ovog teksta, jer podržava holistički pristup poslovanju  i donekle će doprineti da se iskoreni pojava da sistemi menadžmenta kvalitetom samo kroz dokumentaciju levitiraju u realnom poslovnom sistemu i služe za prikazivanje tokom sertifikacije.

Pored procesnog pristupa i PDCA ciklusa uveden je i „Pristup zasnovan na rizicima“ kojim se zahteva da se identifikuju svi rizici, izvrši njihova procena i predvide preventivne mere.  Ovim zahtevom se praktično ukidaju preventivne mere, a sistem sam zahteva da se preventivno deluje, što je mnogo bolje rešenje.

Čitanjem standarda uočiće se i promene u terminologiji a od značajnih su da se:

  • termin „dokumentacija,zapis“ menja sa terminom „dokumentovana informacija“ koja je više u duhu sadašnjeg vremena koje usled razvoja komunikacionih tehnologija podrazumeva različite načine dokumentovanja.
  • Termin „proizvod“ menja sa „proizvod i usluga“ što je sveobuhvatnije i preciznije jer je za mnoge organizacije njihova usluga, zapravo njihov proizvod.

Struktura samog standarda, umesto dosadašnjih 8, ima 10 tačaka. Mora se naglasiti da se novim standardom na viši nivo diže uloga najvišeg rukovodstva što se i definiše tačkom Liderstvo.

Ovim informativnim tekstom želeli smo da vam ukažemo samo na neke izmene koje se tiču koncepta i novog načina razmišljanja u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom. O detaljnim izmenama pisaćemo u narednom periodu.

Trenutno je Draft verzija standarda na usaglašavanju, a do 10.oktobra 2014.godine mogli su se dati predlozi i primedbe na tekst draft verzije standarda. Nakon razmatranja svih pristiglih primedbi, može se očekivati ozvaničenje nove verzije standarda, a to se očekuje u septembru 2015.godine.

Tranzicioni period za sertifikovanje organizacije, odnosno vreme za usaglašavanje sa zahtevima novog izdanja standarda organizacije će imati 3 godine (do 15.09.2018) pri čemu će organizacije koje se prijave za sertifikaciju nakon 15.09.2015.godineDidjet_Improve_your_productivity imati samo godinu i po dana za uslaglašavanje sa novim zahtevima.

Iako se, po prirodi stvari, u življenju pa i poslovanju, na promene ne gleda uvek blagonaklono, možemo reći da novo izdanje standarda donosi dosta dobrih stvari i da se njegovom primenom može očekivati dosta boljitaka.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *